Προγράμματα Η/Υ και υπηρεσίες

Get Adobe Flash player

 

Σκοπός/Αντικείμενο

H εταιρία ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε με διακριτικό τίτλο AppSoft O.E ιδρύθηκε τον Ιούλιο 2002 από καταξιωμένα στελέχη στον χώρο της πληροφορικής και συγκεκριμένα στην ανάπτυξη και υποστήριξη προιόντων λογισμικού.

Είμαστε μια από τις πιο δυναμικές και καταξιωμένες εταιρίες στον χώρο της πληροφορικής με κύρια ειδίκευση την ανάπτυξη πρωτοποριακών εργαλείων και εφαρμογών software.

Αντικείμενο εργασιών μας είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών που σχετίζονται με τις εφαρμογές προγραμμάτων –λογισμικού (software) σε κάθε είδος και μέγεθος επιχείρησης με σκοπό την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους. Η εταιρία μας επιπλέον παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης και εκπαίδευσης των εφαρμογών αυτών, καθώς επίσης κατασκευάζει κάθετες εφαρμογές και ειδικές, κατά παραγγελία πελάτη, εφαρμογές, που καλύπτουν διάφορες περιφερειακές δραστηριότητες και λειτουργίες των εταιριών πελατών της. Συγκεκριμένα η εταιρία αναλαμβάνει και υλοποιεί την τεχνική κάλυψη και παραμετροποίηση εφαρμογών λογισμικού , την πλήρη εκπαίδευση των χρηστών των προγραμμάτων στις επιχειρήσεις, την κατασκευή ειδικών εφαρμογών για την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών της κάθε επιχείρησης, και τεχνική & τηλεφωνική υποστήριξη των πελατών της.

Σκοπός της Εταιρείας σύμφωνα με το καταστατικό της είναι:

- Η σχεδίαση, ανάπτυξη, διάθεση, εκμετάλλευση και υποστήριξη προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (λογισμικού) τυποποιημένων και/ή κατά παραγγελία.

- Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εμπειρογνώμονα σε επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς και λοιπούς οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημοσίου τομέα για θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή και αξιοποίηση της επιστήμης της Πληροφορικής.

- Η ανάληψη ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων καθώς και εκπόνηση μελετών για την εφαρμογή της επιστήμης της Πληροφορικής.

- Η συντήρηση λογισμικού και μηχανογραφικού εξοπλισμού.

- Η μίσθωση σε τρίτους προϊόντων και υπηρεσιών Πληροφορικής.

- Η εκπαίδευση στελεχών και προσωπικού επιχειρήσεων, συνεταιρισμών και λοιπών οργανισμών του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα καθώς και ιδιωτών, σε θέματα που σχετίζονται με την ευρύτερη έννοια της Πληροφορικής.

- Η εκμετάλλευση εν γένει της εγκατεστημένης βάσης του λογισμικού της Εταιρείας για παροχή παντός τύπου υπηρεσιών σε τρίτους.

- Η εγκατάσταση εξοπλισμού (hardware) και προγραμμάτων (system και application software) για την δημιουργία ολοκληρωμένων συστημάτων πληροφορικής.

- Η ανάπτυξη και εκμετάλλευση συστήματος διαχείρισης ηλεκτρονικού εμπορίου καθώς και άλλων υπηρεσιών και προϊόντων που προσφέρονται μέσω του διαδικτύου (internet), ή ιδιωτικών δικτύων (intranet).

Σήμερα71
Χθές134
Τρ. Εβδομάδα205
Τρ. Μήνας405
Συνολικά115303

  • Η IP σας : 3.231.25.104
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown