Προγράμματα Η/Υ και υπηρεσίες

Get Adobe Flash player

 

Σχεδιασμός ιστοχώρου

Υπάρχουν πολλά βήματα που χρειάζεται να γίνουν για να εξασφαλίσετε ότι ο ιστοχώρος σας θα αναπτυχθεί επιτυχώς. Τα βήματα ξεκινάνε από το σωστό σχεδιαμό. Η εμπειρία της AppSoft Ο.Ε στο σχεδιασμό και στη συνέχεια την ανάπτυξη και τη διαχείριση του ιστοχώρου σας, σημαίνει ότι όσα σχεδιάστηκαν θα υλοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η μεθοδολογία που ακολουθούμε διασφαλίζει ότι όσα έχουμε σχεδιάσει μαζί σας μπορούν να υλοποιηθούν. Ανάλογα με την πολυπλοκότητα του ιστοχώρου σας, ορισμένα από τα βήματα αυτής της μεθοδολογίας, δεν είναι απαραίτητα. Το εξατομικευμένο "Πλάνο ανάπτυξης ιστοχώρου" χρησιμοποιείται ως οδηγός για όλη την διαδικασία.

Ορισμός και ανάπτυξη ιστοχώρου

  • Καθορισμός σκοπού ιστοχώρου
  • Καθορισμός στόχων
  • Προσδιορισμός:
    • Κοινού στο οποίο απευθύνεται
    • Φυλομμετρητών και λειτουργικών συστημάτων που υποστηρίζονται
    • Ειδικών αναγκών που πρέπει να ληφθούν υπ΄όψιν
    • Αναγκών αποστολής/λήψης ηλεκτρονικών μηνυμάτων
    • Εξυπηρετητή υποστήριξης (λογισμικό, προγράμματα, χωρητικότητα κλπ)
    • Αναγκαίων μέτρων ασφαλείας
  • Καθορισμός των υποχρεώσεων των μερών
  • Προσδιορισμός του πλάνου προώθησης του ιστοχώρου
  • Προσδιορισμός του διατιθέμενου προϋπολογισμού
  • Οργάνωση χρονοδιαγράματος
  • Ανάθεση καθηκόντων σε πρόσωπα για χειρισμό διαδικασιών

Σχεδιασμός/Προτυποποίηση

  • Λεπτομερείς προδιαγραφές σχεδιασμού ιστοχώρου
  • Λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές
  • Διάρθρωση περιεχομένου ιστοχώρου
  • Ανάπτυξη ενός ή περισσοτέρων προτοτύπων (εάν χρειάζεται)
  • Προτυποποίηση του περιβάλλοντος διεπαφής με το χρήστη 

Σχεδιασμός ιστοχώρου

  • Συγκέντρωση,καταγραφή, επεξεργασία περιεχομένου
  • Συλλογή γραφικών και λοιπών υλικών επεξεργασίας εικόνας
  • Κατασκευή εισαγωγικής σελίδας ιστοχώρου
  • Δημιουργία ειδικών script αν χρειάζεται για την υποστήριξη του πρωτοτύπου

Κατασκευή ιστοχώρου

  • Ολοκλήρωση του επιπλέον κώδικα (εάν χρειάζεται)
  • Ολοκλήρωση του σχεδιασμού πλοήγησης και των συνδέσμων (εσωτερικών και εξωτερικών) του ιστοχώρου
  • Τοποθέτηση όλων των εικόνων/σχεδιαγραμάτων στην ακριβή τους θέση
  • Τελική διόρθωση κειμένων/περιεχομένου
  • Εγκατάσταση του ιστοχώρου σε τοπικό μηχάνημα (παρόμοιο του πραγματικού)
  • Τελική δοκιμή της λειτουργικότητας, της βάσης δεδομένων, του περιεχομένου, των συνδέσμων
  • Αρχειοθέτηση αχρησιμοποίηστου υλικού για μελλοντική χρήση

Διαφημιστική προβολή - Προώθηση του ιστοχώρου

  • Προσθήκη συνδέσμων σε αρχεία και διαφημιστικές καταχωρήσεις
  • Προσθήκη συνδέσμων σε διαθέσιμα αρχεία ήχου και εικόνας
  • Προώθηση σε μηχανές αναζήτησης με χρήση κατάλληλων κλειδιών
  • Διαφημιστή καταχώρηση σε μηχανές αναζήτησης ή άλλους ιστοχώρους
  • Πώληση διαφημιστικού χώρου

Παρακολούθηση Αξιολόγηση και Συντήρηση

  • Αναζήτηση σχολίων απο πελάτες και εργαζόμενους
  • Ελεγχος στατιστικών
  • Ελεγχος χρηστικότητας, διόρθωση ατελειών
  • Ανάλυση στατιστικών
  • Ανάλυση δυνατοτήτων του εξυπηρετητή
  • Περιοδικός έλεγχος αξιοπιστίας, ταχύτητας εξυηρέτησης
  • Τακτικός έλεγχος λειτουργίας, ασφαλέιας και ενημέρωση αναβαθμίσεων
Σήμερα73
Χθές134
Τρ. Εβδομάδα207
Τρ. Μήνας407
Συνολικά115305

  • Η IP σας : 3.231.25.104
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown